Prodej povolenek pro rok 2019

25.12.2018 21:33

Výdej povolenek pro rok 2019

Výdej povolenek pro dospělé i děti na rok 2019 bude probíhat v následujících termínech v technickém zázemí naší organizace. Adresa: Pod Slovany 1960, Úvaly (sádky).

 

5.1.2019    

8 – 11:30 hod.

19.1.2019

8 – 11:30 hod.

9.2.2019

8 – 11:30 hod.

23.2.2019

8 – 11:30 hod.

16.3.2019

8 – 11:30 hod.

20.4.2019

8 – 11:30 hod.

 

 

Upozornění:

            Držitel povolenky je povinen vrátit povolenku s vyplněným přehledem úlovků nejpozději do 15 dnů po skončení její platnosti té MO, která povolenku vydala.  Povolenka a přehled o úlovcích se vrací i v případě, že držitel nedocílil žádných úlovků, anebo nelovil ryby.