Termíny výlovů pro rok 2016

19.09.2016 08:29
Kbelka 1.10.2016
Lhoták 8.10.2016
Dolní Úvalský + Třecí 15.10.2016
Horní Úvalský 29.10.2016