Veřejná sbírka na obnovu vyhořelé chaty MO ČRS Úvaly

17.12.2017 21:11

 

Výbor MO Úvaly připravuje v současné době plán obnovy chaty do původního stavu.

MO Úvaly nedisponuje dostatečnými prostředky

a proto si Vás dovolujeme požádat o finanční podporu cestou vyhlášení veřejné sbírky za účelem:

Obnova - výstavba rybářské chaty Českého Rybářského Svazu,

 Místní organizace Úvaly, na místě původní chaty

 z roku 1973, která byla zničena při požáru dne 25.6.2017.

Při výstavbě chaty bude zachován její původní ráz. Jestliže i Vy chcete pomoci, můžete přispět do sbírky převodem nebo vkladem finanční částky na transparentní sbírkový účet ČRS MO Úvaly vedený

u České spořitelny a.s.,Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782.

Číslo účtu: 000019-0424954369/0800

Děkujeme za projevenou podporu projektu obnovy rybářské chaty.

Osvědčení o konání veřejné sbírky je k nahlédnutí zde: osvedceni.pdf (273,6 kB)

letáček: Veřejná sbírka na obnovu vyhořelé chaty MO ČRS Úvaly.pdf (356,2 kB)