Výdej povolenek pro rok 2018

19.11.2017 20:03

Výdej povolenek pro dospělé i děti na rok 2018 bude probíhat v následujících termínech v technickém zázemí naší organizace. Adresa: Pod Slovany 1960, Úvaly (sádky).

 

6.1.2018    

8 - 12 hod.

21.1.2018

8 - 12 hod.

10.2.2018

8 - 12 hod.

24.2.2018

8 - 12 hod.

24.3.2018

8 - 12 hod.

28.4.2018

8 - 12 hod.

 

Upozornění:

            Držitel povolenky je povinen vrátit povolenku s vyplněným přehledem úlovků nejpozději do 15 dnů po skončení její platnosti té MO, která povolenku vydala.  Povolenka a přehled o úlovcích se vrací i v případě, že držitel nedocílil žádných úlovků, anebo nelovil ryby.