Výdej povolenek pro rok 2020

13.12.2019 09:43

MO ČRS Úvaly Informuje

Výdej povolenek pro rok 2020

Výdej povolenek pro dospělé i děti na rok 2020 bude probíhat v následujících termínech v technickém zázemí naší organizace. Adresa: Pod Slovany 1960, Úvaly (sádky).

 

4.1.2020    

8:00 – 11:30 hod.

18.1.2020

8:00 – 11:30 hod.

8.2.2020

8:00 – 11:30 hod.

22.2.2020

8:00 – 11:30 hod.

14.3.2020

8:00 – 11:30 hod.

25.4.2020

8:00 – 11:30 hod.

 

 

Upozornění:

            Držitel povolenky je povinen vrátit povolenku s vyplněným přehledem úlovků nejpozději do 15 dnů po skončení její platnosti té MO, která povolenku vydala.  Povolenka a přehled o úlovcích se vrací i v případě, že držitel nedocílil žádných úlovků, anebo nelovil ryby.

 

Za výbor ČRS MO Úvaly Roman Petříček