Výjimka na letní 24 hodinový rybolov

13.06.2017 16:50

Podařilo se dohodnout výjimku na letní 24 hodinový rybolov na pražských revírech Labe 20, Sázava 5, Vltava 6 a Vltava 10-14 ú. n. Slapy


Více informací na:

https://www.rybaripraha.cz/obsah/24-hodinov-rybolov-je-od-leto-n-ho-roku-povolen-u-na-ty-ech-pra-sk-ch-rev-rech


Petrův zdar.