K B E L K A

25.02.2014 18:28

Vzhledem k množícím se dotazům, které se týkají mimostruhového revíru Šembera 2, č. revíru 411116, známého pod názvem KBELKA, který leží v k.o. Hradešín, sdělujeme, že dne 18.02.2014 obdržela naše organizace od Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, již druhé Rozhodnutí stejného znění a to: cit. ..... mimopstruhový rybářský revír č. 411116 Šembera 2 se RUŠÍ a stávajícímu uživateli tohoto revíru, tedy ČRS MO Přišimasy se ODNÍMÁ výkon rybářského práva na tomto revíru. Proti uvedenému rozhodnutí je možné odvolání.

Vzhledem k tomu, že se snažíme vést místní organizaci řádně a taktéž řádně zhodnocovat vše, co místní organizaci ČRS Úvaly náleží, budeme se i nadále snažit, aby se celý spor o Kbelku dotáhl do úspěšného konce a Kbelka se stala dalším právoplatným majetkem všech členů MO ČRS Úvaly.