Pozvánka na výroční členskou schůzi

19.02.2018 19:13

Srdečně si dovolujeme pozvat všechny členy na výroční členskou schůzi Místní organizace Českého rybářského svazu Úvaly , která se koná ve středu 21. března 2018 od 18:00 hodin v restauraci Homolka, Nerudova 1426, Úvaly.

Program:

 1.  Zahájení, vzpomínka na zemřelé členy, hlasování o programu
 2.  Volba Mandátové a Návrhové komise a zapisovatele
 3. Předání vyznamenání ČRS r.2017,návrhy vyznamenání ČRS r.2018, životní jubilea
 4. Kontrola usnesení z minulé členské schůze
 5. Zpráva o činnosti MO ČRS Úvaly za rok 2017
 6. Zpráva hospodářského odboru za rok 2017
 7. Zpráva o hospodaření MO ČRS Úvaly v roce 2017 a zpráva pokladníka
 8. Zpráva DK
 9. Návrh rozpočtu na rok 2018
 10. volba nového výboru MO na další volební období
 11. Volba delegáta na konferenci ÚS Praha
 12. Diskuse
 13. Usnesení
 14. Závěr