Výdej povolenek na rok 2016

21.12.2015 18:32

Tak jako každý rok bude prodej povolenek pro dospělé a děti na rok 2016 probíhat v následujících termínech v chatě na hrázi rybníka Horní Úvalský.

9.1.2016     8 - 12 hod.
23.1.2016 8 - 12 hod.
13.2.2016 8 - 12 hod.
27.2.2016 8 - 12 hod.
12.3.2016 8 - 12 hod.

Připomínáme:

Držitel povolenky je povinen vrátit povolenku s vyplněným přehledem úlovků nejpozději do 15 dnů po skončení její platnosti té MO, která povolenku vydala.  Povolenka a přehled o úlovcích se vrací i v případě, že držitel nedocílil žádných úlovků, anebo nelovil ryby.