Výroční členská schůze

28.02.2022 14:16

Pozvánka

na výroční členskou schůzi Místní organizace Českého rybářského svazu Úvaly , která se koná v pátek 29. dubna 2022 od 17:00 hodin v restauraci Homolka, Nerudova 1426, Úvaly.

Program: 

  • zprávy činnosti za rok 2021
  • účetní uzávěrka za rok 2021
  • rozpočet MO na rok 2022
  • volba nového výboru MO na další volební období
  • diskuse k předneseným zprávám
  • usnesení a závěr

Srdečně zve výbor MO ČRS ÚVALY.